http://www.a1weblinks.net là một danh bạ blog miễn phí gồm nhiều chức năng và chứa hơn 800 rss - chia làm hơn 30 chuyên mục chính. Mọi người có thể submit blog của mình lên site này miễn phí - không cần đăng ký. Và bạn cũng có thể lấy rss từ website này để đọc nhiều thông tin từ các blog khác nhau trên khắp thế giới.

Đăng ký blog của bạn đến A1 Web Links

RssHugger là một website mới được thiết kế để giúp các blogger nâng vị thế blog của họ và giúp độc giả khám phá những bài viết hay - những bài viết đươc ưa thích từ nhiều nguồn trên khắp thế giới. Thông qua sức mạnh tuyệt vời của internet và công nghệ quảng cáo, rssHugger mang người viết và người đọc đến gần nhau hơn. Nếu bạn sở hữu một blog, bạn có thể khởi tạo một miền đất mới trên website này trong 10 năm và mang độc giả đến với blog của bạn.

Đăng ký blog của bạn đến RssHugger

Blog Listings - tương tự như 2 website trên, BL cũng là 1 danh bạ weblog miễn phí, bạn có thể đưa những bài viết của bạn lên đó và đồng thời có thể đọc những bài viết hay tại weblog này. Có 2 cách để bạn có thể submit đến weblog này, trả 8 đô/ năm hoặc miễn phí. Nếu bạn trả tiền thì blog của bạn sẽ được giới thiệu đến nhiều độc giả hơn, nếu bạn đăng ký miễn phí thì blog của bạn chỉ được phát hiện thông qua các cổ máy tìm kiếm...

Đăng ký blog của bạn đến Bloglisting

Ngoài ra, bạn có thể submit blog của mình đến những liên kết được liệt kê dưới đây:)

2Rss -> http://www.2rss.com/index.php
About.com -> http://weblogs.about.com/library/nosearch/blsubmit.htm
All-Blogs.net -> http://www.all-blogs.net/submit.php
Answers -> http://www.answers.com/main/new_blogger.jsp
BOTW Blog Directory -> http://blogs.botw.org/helpcenter/submitblog.aspx
Blawg -> http://blawg.org/modules.php?name=Web_Links&l_op=AddLink
Blogcode -> http://www.blogcode.com/signup.php
Blogarama -> http://www.blogarama.com/add-a-site/
Blogbib -> http://www.blogbib.com/submit.php
Blogbunch -> http://www.blogbunch.com/suggest/
BlogCatalog -> http://www.blogcatalog.com/blogs/submit_blog.html
Blogdigger -> http://blogdigger.com/add.jsp
Blogflux -> http://www.blogflux.com/add.php
Bloggernity -> http://www.bloggernity.com/cgi-bin/add.cgi
Bloghop -> http://www.bloghop.com/account/index.htm
Bloghub -> http://www.bloghub.com/cgi-bin/add.cgi
Blogintro -> http://blogintro.com/?page_id=925
Bloglisting -> http://www.bloglisting.com/addablog.html
BlogMap -> http://www.csthota.com/blogmap/submit.aspx
BlogPulse -> http://www.blogpulse.com/submit.html
Blog-search -> http://www.blog-search.com/blog-submission.html
Blogtopsites -> http://www.blogtopsites.com/register.php
Bloguniverse -> http://www.bloguniverse.com/radlinks/
Blogz -> http://www.sarthak.net/blogz/add.php
BoingBoing -> http://boingboing.net/suggest.html
Bulletize -> http://www.bulletize.com/add.php?sid=0
Chordata -> http://chordata.info/suggest.php
ContentsMatter -> http://www.contentsmatter.com/add.php
Crayon -> http://www.crayon.net/using/suggest.html
Diarist -> http://www.diarist.net/
EastonWeb -> http://portal.eatonweb.com/add.php
Feeds4all -> http://www.feeds4all.com/AddRSS.aspx
Feedage -> http://www.feedage.com/submit.php
Feedboy -> http://www.feedboy.com/
FeedsFarm -> http://www.feedsfarm.com/a.html
FindingBlog -> http://findingblog.com/add_blog.php?cat=
FyberSearch -> http://www.fybersearch.com/add-url.php
GeekPhilisopher -> http://geekphilosopher.com/MainPage/gpBlogLinkAdd.php
Globeofblogs -> http://www.globeofblogs.com/register.php
Gobignetwork -> https://www.gobignetwork.com/blog/AddBlog.aspx
iBlog Business Directory -> http://www.iblogbusiness.com/add.html
Icerocket -> http://www.icerocket.com/c?p=addblog
Industry-blogs -> http://www.industry-blogs.com/submit.php
Kiosken -> http://www.esperanto.se/kiosk/engindex.html
LSBlogs -> http://www.lsblogs.com/howtosubmit.php
NewsGator -> http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/Folksonomy.aspx
Plazoo -> http://www.plazoo.com/en/addrss.asp
Portal.eatonweb -> http://portal.eatonweb.com/add.php
Postami -> http://www.postami.com/rss.finder/submit_feed.php
Pressradar -> http://www.pressradar.com/suggest
Rateitall -> http://www.rateitall.com/suggest.aspx?WL=0&TopicID=20004
ReadAblog -> http://www.readablog.com/AddFeed.aspx
Redtram -> http://www.redtram.com/pages/addsource/
Search4Rss -> http://www.search4rss.com
Small Business Blog Directory -> http://blogsforsmallbusiness.com/directory/add.html
SmallBusiness.com -> http://smallbusiness.com/wiki/Weblog_directory_company_blogs
Strategic Board -> http://strategicboard.com/?s=h:addblog
Syndic8 -> http://www.syndic8.com/suggest_start.php
Tailrank -> http://www.tailrank.com/import
Technorati -> http://www.technorati.com/ping.html
Topix -> http://www.topix.net/member/register
TruthLaidBear -> http://www.truthlaidbear.com/addtoscan.php
Wilsdomain -> http://www.wilsdomain.com/blogs/wilsdomain9b.php?op=newsubmit
Yahoo.com -> http://add.yahoo.com/fast/help/us/my/cgi_rss_submission

Không biết có phải do mình submit nhiều quá không mà lên google search - blog của mình xuất hiện nhiều ghê:D

0 Nhận xét

Post a Comment

Chào bạn, cảm ơn bạn đã để lại nhất xét trên blog của mình. Hãy để lại tên bạn và liên kết để mình có thể làm quen với bạn.