Một trong những tính năng nổi bật nhất trong bộ VS2005 là việc sử dụng Code Snippet. Đây là tiện ích giúp phát triển ứng dụng nhanh hơn nhờ việc tự động chèn các đoạn mã chương trình thường được sử dụng vào trong môi trường soạn thảo, nhờ đó lập trình viên sẽ không phải gõ lại những đoạn mã có sẵn đó.

Một lợi ích khác của Code Snippet là giảm thiểu lỗi. Code Snippet thường là những đoạn mã đơn giản, nhưng đôi khi việc gõ lại những đoạn mã này cũng dễ bị sai sót. Một ví dụ điển hình là cấu trúc Select case trong VB.NET, chúng ta rất dễ thiếu đoạn mã "Case Else" khi lập trình, nhưng nhờ Code Snippet chúng ta sẽ không bao giờ bị thiếu đoạn mã này.

VS 2005 không giới hạn số lượng Code Snippet được tạo. Bạn có thể tạo mới hoặc sử dụng, thay đổi (như mở rộng chức năng) Code Snippet sẵn có.

Tạo mới Code Snippet

Code Snippets được tạo ra dưới định dạng file XML. Để xem cấu trúc file XML của Code Snippet, bạn có thể mở một file sẵn có hoặc tìm hiểu ở trang
web. Bạn có thể tạo Code Snippet bằng cách tạo một file .snippet có cấu trúc theo định dạng XML như hướng dẫn ở website trên. Tuy nhiên cách làm này rất mất công và dễ gây chán với người lập trình.

Cách tạo Code Snippet đơn giản nhất là dùng Visual Basic Snippet Editor. Đây là tiện ích tạo Code Snippet do Microsoft phát triển. Bạn có thể tải về Visual Basic Snippet Editor
theo địa chỉ .

Giả sử muốn xây dựng Code Snippet để đọc một giá trị trong Session khi biết tên bảng dữ liệu, trường dữ liệu trong hàng dữ liệu cần đọc, bạn tạo Code Snippet như hình sau:

Trong đó, phần giữa hai dấu $ là tham số để thay đổi giá trị, tên cho Code Snippet. Để thêm một tham số cho Code Snippet, chọn Tab Replacements, nhấn đúp chuột lên tên tham số và nhấn vào biểu tượng (+).

Sử dụng Code Snippet

Để sử dụng được Code Snippet bạn phải chép file .snippet vào thư mục C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Visual Studio 2005\Code Snippets\Visual Basic\My Code Snippets của VS2005. Ngoài ra, bạn cũng có thể chép chúng vào các thư mục Code Snippet sẵn có của VS2005.

Nếu bạn dùng Visual Basic Snippet Editor thì công cụ này sẽ tự động chép file Code Snippet vào thư mục Code Snippet.

Để chèn Code Snippet, tại cửa sổ soạn thảo VS 2005, nhấn tổ hợp phím Ctrl + K + X, một menu Code Snippet được hiện ra. Chọn loại Code Snippet, ấn Enter, sau đó chọn tên Code Snippet và đoạn mã Code Snippet sẽ được chèn vào vị trí con trỏ.

Kết luận

Nhờ Code Snippet thời gian lập trình giảm đi đáng kể. Việc mấu chốt nhất là chúng ta phải xem sét những đoạn mã nào hay được sử dụng để tạo Code Snipet phục vụ cho sử dụng sau này. Tất nhiên, cũng có thể tạo Code Snippet chỉ sử dụng một lần trong ứng dụng, nhưng việc làm này tốn thời gian vô ích.

Hiện có hai tổ chức chuyên nghiên cứu và tạo Code Snippet được giới thiệu ở website:
http://dotnetjunkies.com/http://gotcodesnippets.com/.

Dương Bá Hồng Minh
Email: minhdbh@yahoo.com
Tham khảo: http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/06/04/AdvancedBasics/
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms171418.aspx.

0 Nhận xét

Post a Comment

Chào bạn, cảm ơn bạn đã để lại nhất xét trên blog của mình. Hãy để lại tên bạn và liên kết để mình có thể làm quen với bạn.