Hãy chọn 1 trong 9 chủ đề dưới đây để phát triển blog của bạn. Trước khi lựa chọn nên xem thử blog của bạn đang viết về chủ đề gì. Và đó cũng là một trong 10 điều cần biết để bắt đầu 1 blog thành công. Vì quá nhiều blog templates nên trang này có thể tải về hơi chậm, hãy click phải lên ảnh chưa load và chọn show image để blog templates được load. Đừng nhấn F5 hãy reload để ảnh hiển thị đầy đủ vì kết quả sẽ không như bạn mong đợi.

Khi chọn cho mình được blog templates ưa thích và phù hợp với phạm vi blog của bạn định xây dựng, hãy tham khảo thêm các liên kết dưới đây:

1. WordPress Themes đầy mầu sắc

PFO Stripes [ Demo ]

WordPress Theme

PFO Business [ Demo ]

WordPress Theme

FFF Lemon Twist (Demo and Download)

WordPress Theme

Several3 [ Demo ]

WordPress Theme

Adreu r2 [ Demo ]

WordPress Theme

Blogging Pro Theme [ Demo ]

WordPress Theme

DM-Bloodless [ Demo]

WordPress Theme

Illacrimo [ Demo ]

WordPress Theme

Elixir

WordPress Theme

Insense [ Demo ]

WordPress Theme

Zeke 1.0 [ Demo ]

WordPress Theme

jsTheme

WordPress Theme


Smashing Theme [ Demo ]

WordPress Theme

DarkRed [ Demo ]

WordPress Theme

Gossip City [ Demo ]

WordPress Theme

Resurrection

WordPress Theme

Blue Steel

WordPress Theme

River Run

WordPress Theme

Yoghourt

WordPress Theme

Midsight Red & Brown[ Demo ]

WordPress Theme


Fluid Yellow Black

WordPress Theme

xPlosive Reloaded [ Demo ]

WordPress Theme

Red Stamp [ Demo ]

WordPress Theme

Dilectio [ Demo ]

WordPress Theme

Fauna

WordPress Theme

dfMarine [ Demo ]

WordPress Theme

Curved WordPress Theme [ Demo ]

WordPress Theme

Accord WordPress Theme [ Demo ]

WordPress Theme

2. Những mẫu thiết kế đơn giản

iA

WordPress Theme

Modicus 0.2

WordPress Theme

Modern [ Demo ]

WordPress Theme

Documentation [ Demo ]

WordPress Theme

Jentri [ Demo ]

WordPress Theme

miniBits [ Demo ]

WordPress Theme

GIMP Style

WordPress Theme

Dayvan Theme [ Demo ]

WordPress Theme

Tree Theme [Demo ]

WordPress Theme

DePo Clean WordPress Theme [ Demo ]

WordPress Theme

BlueBird 1.0

WordPress Theme

Balance

WordPress Theme

Paisley [ Demo ]

WordPress Theme

Autumn

WordPress Theme

Brilliance [ Demo ]WordPress Theme

WordPress Theme


Pockett [ Demo ]

WordPress Theme

Artuell [ Demo ]

WordPress Theme

Plane Jane

WordPress Theme

Briny

WordPress Theme

Elite

WordPress Theme

Blue Moon

WordPress Theme

3. Nếu blog của bạn như một tạp chí - WordPress Themes

WP Premium [ Demo ]

WordPress Theme

Modicus Remix

WordPress Theme

Morning After

WordPress Theme

Futurosity Magazine [ Demo ]

WordPress Theme

Structure Wordpress Theme [ Demo ]

WordPress Theme

Visionary Wordpress Theme [ Demo ]

WordPress Theme

WP Polaroid [ Demo ]

WordPress Theme

Overstand Theme

WordPress Theme

Jello Wala Mello Wordpress Theme

WordPress Theme

4. WordPress Themes dạng lưới

Gridline Lite [ Demo ]

WordPress Theme

Refreshed: Grid Focus


WordPress Theme

5. Những thiết kế nhẹ nhàng.

Sharpfolio

Impressive Wordpress Themes - Sharpfolio

Coldblue

Impressive Wordpress Themes - Sharpfolio

Cubismo [ Demo ]

WordPress Theme

Yomel [ Demo ]

WordPress Theme

Lust Wordpress Theme

WordPress Theme

Abstractia [ Demo ]

WordPress Theme

HemingwayEx [ Demo ]

WordPress Theme

Blubbr

WordPress Theme

Ayumi [ Demo ]

WordPress Theme

Greenway 3C

WordPress Theme

K2-U3 [ Demo ]

WordPress Theme

OldLamp [ Demo ]

WordPress Theme

Prima [ Demo ]

WordPress Theme

ProSense

WordPress Theme

Insan [ Demo ]

WordPress Theme

Sakeena [ Demo ]

WordPress Theme

Margot

WordPress Theme

The Azure Hut

WordPress Theme

Livegreen [ Demo ]

WordPress Theme

Simpress [ Demo ]

WordPress Theme

Glued Ideas: Subtle [ Demo ]

WordPress Theme

Gluttony [ Demo ]

WordPress Theme
6. Những mẫu thiết kế WordPress Themes nâng cao

ExtJS Wordpress Theme

WordPress Theme

Lounge2

WordPress Theme

Prebuilt

WordPress Theme

Neoclassical
WordPress Theme


7. Những mẫu thiết kế cổ điển

Bonsai, Red Growth Live

WordPress Theme

Trevilian Way [ Demo ]

WordPress Theme

BrainTied 1.0 [ Demo ]

WordPress Theme


Tropical Grunge [ Demo ]

WordPress Theme


Aspire

WordPress Theme

Isolated Theme [ Demo ]

WordPress Theme

Supermini

WordPress Theme

Fontella

WordPress Theme

ASCII Themes

WordPress Theme

Retro Mac OS X [ Demo ]

WordPress Theme
8. Dành cho các ảnh gia và video chuyên nghiệp

Tumblelog For WordPress [ Demo ]

WordPress Theme

Nautilus

WordPress Theme

Nishita [ Demo ]

WordPress Theme
9. Nguồn và các tài nguyên khác