Tương tự như Facebook Connect và MySpace Data Availability, Google Friend Connect là một dịch vụ trực tuyến của Google cho phép người dùng trên internet có thể kết nối với bạn bè của họ ở trên khác website khác nhau. Giờ đây những website không có hỗ trợ mạng xã hội đã có thể tạo cho họ mạng lưới xã hội thông qua Google Friend Connect.

Điều đặc biệt của Google Friend Connect là cho phép các webmaster thêm một đoạn mã vào website của mình để nhận được tất cả các chức năng của mạng xã hội mà không cần phải lập trình thêm. Google Friend Connect là một ứng dụng Open Social ra đời từ tháng 5 năm 2008. Mục đích chính của nó là tạo điều kiện để mọi người đã có tài khoản Google, Yahoo, AOL, OpenID có thể kết nối vào một trang web hoặc một blog cá nhân mà không cần phải đăng ký thêm.
Google Friend Connect được xây dựng dựa trên nền một số chuẩn chung, ví dụ như dùng tài khoản OpenID để đăng nhập, oAuth để quản lý dữ liệu, và Open Social để xây dựng ứng dụng.
Tất cả những độc giả - sử dụng Google Friend Connect truy cập vào bất kỳ website nào đều có thể được nhìn thấy, invite và giới thiệu với bạn bè của mình. Các webmaster thì có thể liên kết với nhau tạo thành một mạng lưới cung cấp đầy đủ thông tin cho độc giả.