Những blog thương mại thông thường là những blog có nhiều nguồn tài nguyên dưới các bài viết cực hay. Dưới đây là 5 blog được nhiều người dùng quan tâm nhất trong năm 2007.

How to Change the World : A practical blog for impractical people.

Consumerist : Consumerist is part of the Gawker Media network and provides insight into business from the consumer’s perspective.

John Chow : John Chow’s blog uses the tagline, "The Miscellaneous Ramblings of a Dot Com Mogul" and includes information about business and making money online.

Matt Cutts : Matt Cutts talks about business, search engine optimization and Google on his very popular blog.

Shoemoney : Jeremy Shoemaker blogs about business and making money online.

0 Nhận xét

Post a Comment

Chào bạn, cảm ơn bạn đã để lại nhất xét trên blog của mình. Hãy để lại tên bạn và liên kết để mình có thể làm quen với bạn.