Nếu phụ nữ là INTERNET:
Rất khó truy cập:-)

Nếu phụ nữ là SERVER:
Luôn luôn bận khi cần:-P

Nếu phụ nữ là hệ điều hành WINDOWS:
Mọi người đều biết rằng có thể cô ấy làm những điều không đúng, nhưng không ai sống mà không cần cô ấy

Nếu phụ nữ là bảng tính EXCEL:
Họ nói rằng cô ấy có thể làm mọi thứ nhưng bạn chỉ sử dụng chủ yếu 4 phép tính cơ bản

Nếu phụ nữ là SCREENSAVER:
Khi bạn làm việc mệt mỏi, cô ấy luôn xuất hiện và bạn cảm thấy giảm stress! :-D

Nếu phụ nữ là RAM:
Cô ấy quên hết mọi thứ bạn nói khi bạn "disconect" với cô ấy. :-(

Nếu phụ nữ là HARD-DISK:
Cô ấy có thể chứa nhiều thứ - thật là khó khi bạn tìm thứ bạn cần. Cô ấy nhớ tất cả mọi điều, mãi mãi.

Nếu phụ nữ là MULTIMEDIA:
Cô ấy làm mọi thứ xấu trở nên xinh đẹp

Nếu phụ nữ là USER:
Luôn đòi hỏi nhiều hơn những thứ mà cô ấy thực sự cần.

Nếu phụ nữ là CD-ROM:
Cố ấy luôn nhanh và rất nhanh.

Nếu phụ nữ là E-MAIL:
10 điều được nói ra, 9 điều là vô lý.

Nếu phụ nữ là VIRUS:
Tương tự như "Vợ", khi bạn không mong đợi thì cô ấy lại xuất hiện và dùng hết mọi tài nguyên của bạn. Nếu bạn muốn diệt thì bạn phải mất vài thứ - những nếu bạn không diệt bạn sẽ mất tất cả.

0 Nhận xét

Post a Comment

Chào bạn, cảm ơn bạn đã để lại nhất xét trên blog của mình. Hãy để lại tên bạn và liên kết để mình có thể làm quen với bạn.