Tính năng mới nhất mà Windows Xp cung cấp cho người sử dụng là có thể tự tạo một screensaver với những hình ảnh của mình.

 1. Tạo một thư mục mới ở bất kỳ đâu bạn thích
 2. Chép tất cả những hình ảnh bạn thích làm screensaver vào thư mục bạn vừa tạo;
 3. Click phải chuột lên chỗ trống của Desktop và chọn Properties;
 4. Khi Display Properties xuất hiện, chọn Tab ScreenSaver;
 5. Chọn My Pictures từ menu lựa chọn loại ScreenSaver;
 6. Click nút Settings và chọn thư mục bạn đã tạo ở bước 1 và 2;

Bạn cũng có thể thay đổi cách hiệu ứng của những bức ảnh tại đây. Sau khi hoàn tất, click Ok và Apply

2 Nhận xét

 1. Anonymous // Tuesday, July 15, 2008 at 8:10:00 AM PDT  

  hihi, hay tha^t. da^y'.
  Thx ra^t' nhie^u` vi` nhu*g~ tho^g tin hu*u~ ich' nha ^^ hihi

 2. Anonymous // Wednesday, November 19, 2008 at 8:05:00 AM PST  

  thanks ban nhieu, zay la minh biet them 1 phan ze windows

Post a Comment

Chào bạn, cảm ơn bạn đã để lại nhất xét trên blog của mình. Hãy để lại tên bạn và liên kết để mình có thể làm quen với bạn.