CMS là gì?

Người viết Admin | 9:51 AM | | 0 Nhận xét »


CMS được viết tắt từ cụm từ Content Management System (CMS) - là hệ thống quản trị nội dung của một website. Những thông tin bạn đang đọc trên trang này là một phần của quá trình quản trị nội dung ấy - thông tin đã được xuất bản và phân phối đến độc giả. Trước quá trình này người quản trị website cần phải biên tập nội dung thông tin, chỉnh lý...phê chuẩn hoặc làm bất cứ động tác nào có liên quan đến việc xuất bản thông tin.

Một CMS có thể được tùy biến về quy trình xuất bản thông tin, thay đổi cách hiển thị. Diện mạo của một website tùy thuộc rất nhiều vào cách mà quản trị website tùy biến CMS.

Nội dung của CMS bao gồm nhiều thành phần, có thể là text, ảnh, nhạc hoặc tệp đính kèm. Ý tưởng làm thành nội dung của CMS là tích hợp những thành phần này với nhau thành một web content hoàn thiện.

Ban đầu CMS chỉ là những chức năng cơ bản cho phép người dùng viết bài và đưa nội dung lên web, sau đó nhu cầu nhiều người cùng viết web content trên một website. Ví dụ: Wikimedia...Vấn đề phát sinh là ai sẽ kiểm soát những nội dung mà người khác viết. Lúc này CMS lại thêm một chức năng mới gọi là: "Workflow process - Quy trình xuất bản thông tin".

Workflow trong CMS cho phép người quản trị hệ thống tùy biến quy trình biên tập và xuất bản thông tin. Cho phép người tham gia viết bài, một số người khác có quyền phê duyệt bài viết và chỉnh sửa nội dung nếu thấy cần thiết.

CMS - Workflow process = Khởi tạo nội dung -> Quá trình biên tập và xử lý nội dung -> Xuất bản nội dung đã biên tập lên website.

Tham khảo thêm : Tổng quan về công nghệ CMS

0 Nhận xét

Post a Comment

Chào bạn, cảm ơn bạn đã để lại nhất xét trên blog của mình. Hãy để lại tên bạn và liên kết để mình có thể làm quen với bạn.