Web analytics là quá trình thu thập, phân tích và lập báo cáo về việc truy cập website của các độc giả. Thông tin thu thập được sẽ giúp cho những người quản lý website có những thông tin quan trọng, giúp việc quản lý website hiệu quả hơn. Một trong những khía cạnh quạn trọng để chạy website là theo dõi sự hoạt động của nó. Vệc theo dõi website sẽ cho biết sự hoạt động của nó và làm thế nào để cải thiện năng lực hoạt động.

Các thông tin trong quá trình phân tích website bao gồm: Tổng số người truy cập; Tổng số PageViews; Tổng số thời gian mà độc giả lưu lại trên website; Số phần trăm độc giả mới; Ngoài ra việc phân tích website còn cho phép người quản trị nắm được những thông tin như: độc giả truy cập ở đâu, sử dụng trình duyệt gì, hệ điều hành như thế nào...

Thông tin quan trọng nhất mà web analytics cung cấp là: Traffic Sources - thông tin này chia làm 3 thành phần: Direct Traffic (số phần trăm độc giả truy cập trực tiếp bằng cách gõ địa chỉ website vào trình duyệt) - Reffering Traffic (số phần trăm độc giả đến với website thông qua những nguồn tin hoặc website khác) - Search Traffic (số phần trăm độc giả đến với website từ những công cụ tìm kiếm)

Web Analytics có thể giúp ích những lĩnh vực nào?

Phương pháp Web Analytics có thể áp dụng hiệu quả để tối ưu hóa họat động của bốn loại Web Site. Hầu hết các Web site thuộc một hoặc nhiều hơn trong các lọai này. Sau đây là mô tả từng lọai.

Web Site thương mại (Commerce): Mục tiêu chính là để khách mua hàng triực tuyến. Ví dụ Amazon, Best Buy và proflowers.com. Web analytics có thể tập trung vào mục đích của Web Site là bán hàng trực tuyến và sẽ liên kết dữ liệu clickstream với các việc bán hàng trực tuyến để lập các báo cáo chi tiết ở mức kinh doanh.

Tạo nhân mối (Lead Generation): Theo mô hình này, mục đích của Web site để các các visitor cung cấp contact information nhờ vào đó họ có thể liên hệ với lực lượng bán hàng của công ty. Ví dụ việc bán hàng/dịch vụ đặc biệt của New York Life, Sun Microsystems và Northwestern Mutual. Trường hợp này, Web analytics cần tập trung vào việc thu được nhân mối (lead capture) hoặc các thông tin từ các form giúp cho các nhà tiếp thị tìm hiểu cách mà họ có thể gia tăng số lượng nhân mối.

Nội dung (Content): Web site thiên về nội dung giải quyết mô hình quảng cáo. Ví dụ ESPN.com, abcnews.com và foxsports.com. Mục đích là làm cho các các visitor quay trở lại. Nội dung phải được làm mới với nhịp độ thích hợp để Web Site hoạt động thành công.

Hỗ trợ/Tự phục vụ (Support/Self Service): Mô hình hỗ trợ hoặc tự phục vụ nhằm cung cấp cho khách hàng khả năng tìm thấy các câu trả lời mà họ đang cần về sản phẩm. Mô hình này liên quan đến tiết kiệm chi phí liên quan đến việc chuyển hướng từ các call center. Để một Web site thu lợi từ áp dụng phương pháp Web analytics, nó cần phải mang tính chất của một hoặc nhiều lọai Web site kể trên.

Một số công cụ phân tích website miễn phí

StatCounter - Is the most widely used free analytics service today. In my own opinion that is. I even use it in my own blog. (link above) It provides detailed statistics on your most recent 500 page loads. The dashboard is easy to understand which includes charts and graphs.

The down-side is its 500 page load limitation. It makes it very difficult to see any kind of aggregate data at the detail level like how many visitors did you from Google search last month and more. Outbound links or file downloads are also not recorded here. There is an option for you to upgrade and extend the log quota. It starts at $9 a month which I think is not for everyone.

Google Analytics - Free stats system offered by the ever popular Google Inc. which provides highly very detailed information on your visitors. There are also features that you can’t find with other stat programs. To name a few are the views of average time on site and pages per visit by referrer or keyword.

PMetrics - Performancing re-launched their stats system back April of last year. I just signed-up on this one and is still trying to get a feel of it. PMetrics utilizes the GetClicky platform.

It includes all the basics and the other stat system has to offer. You can even set it up to track your Feedburner stats without leaving PMetrics. PMetrics has a page that compares their program to StatCounter and Google Analytics. That chart really impressed me and made me sign-up.

SiteMeter - Is a pretty decent stat recorder. It’s scope is similar to StatCounter but be careful as they have reportedly made a deal with a company that will leave cookies all over your visitors’ computers. This can cause your site to load more slowly.

103Bees - This stat system is highly focused on natural search engine traffic analytics. If you’re are an SEO fanatics where you are more interested in where you’re falling in the search engines for which keywords, I would suggest you give this a try. You can see how many hits you got from keywords where you ranked 1-10, 11-20, etc. and get a good view of long-tailed (SEO term) search terms.

CrazyEgg - Good for users who are keeping track of their outbound links.

Feedburner - Good for Blog Analysic
Click Here


1 Nhận xét

  1. Hoang Phuc // Sunday, May 4, 2008 at 2:34:00 AM PDT  

    Bài viết của bạn cũng có nhiều điểm giống bài viết của mình: http://www.danhbaweb20.com/?p=27. Hiện tại mình đang dùng mybloglog, thấy cũng khá tốt.

Post a Comment

Chào bạn, cảm ơn bạn đã để lại nhất xét trên blog của mình. Hãy để lại tên bạn và liên kết để mình có thể làm quen với bạn.