Meta Tags là gì?

Người viết Admin | 4:05 AM | | 1 Nhận xét »

Meta Tags: là các thẻ Meta được sử dụng ở phần Header của Html nhằm tăng khả năng tìm kiếm các từ khoá của các công cụ tìm kiếm. Có ba loại thẻ Meta chính là thẻ Meta Title, Meta Description và thẻ Meta Keywords.

Thẻ Meta Title: Dùng để mô tả nội dung của trang HTML của bạn, phần này thường là tiêu đề cho bài viết của bạn; Title cho bài viết khác với Title cho website...

Thẻ Meta Description: dùng để mô tả nội dung Website của bạn. Các công cụ tìm kiếm sẽ dùng nội dung này để mô tả ngắn gọn nội dung trang Web khi thể hiện kết quả cho người dùng. Thẻ Meta Description nên bao gồm nhiều từ khoá được tổ chức trong một câu có ý nghĩa, như đặt các cụm từ khoá (keyword phrases) ở đầu Description để đạt được thứ hạng cao nhất có thể hay cố gắng giữ Description trong khoảng 255 ký tự.

Thẻ Meta Keywords: dùng để cung cấp thêm thông tin cho các công cụ tìm kiếm về nội dung Website của bạn. Bạn nên kèm theo nhiều cụm từ hay cụm từ ngăn cách bằng dấu phẩy trong thẻ Meta Keywords.

Dưới đây là ví dụ về thẻ Meta trong phần Header của một Blog:

&lt=< ; &gt=>
<head>
<title>Mô tả tiêu đề Blog của bạn </title>
<meta name="description" content="Mô tả Blog của bạn vào đây">
<meta name="keyword" content="Thủ thuật Blog, Thủ thuật Windows, Kiếm tiền Online, Free Tempaltes, Giải trí">
</head>

1 Nhận xét

  1. Anonymous // Wednesday, September 3, 2008 at 9:45:00 PM PDT  

    www.hay4u.net host mien phi ne

Post a Comment

Chào bạn, cảm ơn bạn đã để lại nhất xét trên blog của mình. Hãy để lại tên bạn và liên kết để mình có thể làm quen với bạn.