Blog Navigator 1.2.1.272
Mô tả: Blog Navigator là chương trình nhanh và dễ dùng cho blog của bạn. Nó dùng Rss Feeds và cũng hỗ trợ nhiều dạng blog như WordPress, Blogger, Types. Nitó cũng bao gồm những chức năng đọc blogs offline, đặc biệt nó có thể sao chép nội dung từ blog này đến blog khác. ...

Xem chi tiết

Thông tin chung:

Released: 2006-12-16 15:57:22
License: Freeware
OS Support: Win9x/Me/NT/2000/XP/2003
Downloads: 44
Publisher: Xem trang chủ
Size: 1174KB
Rating:
Category: News & RSS Tools

0 Nhận xét

Post a Comment

Chào bạn, cảm ơn bạn đã để lại nhất xét trên blog của mình. Hãy để lại tên bạn và liên kết để mình có thể làm quen với bạn.