Tìm kiếm là một trong những kỹ năng cơ bản nhất để giúp chúng ta thâm nhập vào nguồn thông tin dồi dào và quý giá của Internet. Để tìm kiếm được nội dung thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng các cổ máy tìm kiếm cũng là một cách để chúng ta bước vào thế giới tràn ngập thông tin này. Ebook về "CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN TÌM KIẾM TRÊN INTERNET" này do Nguyễn Tuấn Anh biên soạn với những thông tin cơ bản nhất, giúp bạn có được những kỹ năng cần thiết để tìm kiếm thông tin mà không cần phải nhớ tài nguyên này đang ở đâu. Nội dung cuốn sách bao gồm:


1. Các thông tin phổ biến trên internet....................................................
2. Các công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng:........................................
1.1. Bộ máy tìm kiếm của Việt Nam:........................................................
1.2. Bộ máy tìm kiếm của nước ngoài:.....................................................
3. Sử dụng công cụ tìm kiếm một cách phù hợp....................
3.1 Phân tích yêu cầu tìm......................................................................
3.2 Diễn đạt lệnh tìm kiếm - giới thiệu về cú pháp của lệnh tìm.........
3.2.1 Các phép toán của lệnh tìm...........................................................
3.2.2 Toán tử Boolean.........................................................................
3.2.3 Một số cách thu hẹp phạm vi tìm kiếm khác............................
3.3 Phân nhóm yêu cầu thông tin......................................................
3.4 Chọn công cụ tìm kiếm phù hợp.....................................................
3.5 Tìm lời khuyên từ một người!....................................................
3.6 Nếu bước đầu bạn chưa thành công –,, hãy thử lại! ”....................
3.7 Đánh giá kết quả tìm.......................................................................
3.7.1 ,,Hãy suy nghĩ trước khi nhấn chuột’’.........................................
3.7.2 Một địa chỉ web (URL) gồm có những yếu tố nào?.............
Tài liệu tham khảo:.............................................................................

Các bạn có thể download sách tại đây.

0 Nhận xét

Post a Comment

Chào bạn, cảm ơn bạn đã để lại nhất xét trên blog của mình. Hãy để lại tên bạn và liên kết để mình có thể làm quen với bạn.