Googler Karl là người điều phối viên - hỗ trợ cho Blogger, đã vừa xuất bản đoạn phim hướng dẫn tạo blog cho những người mới bắt đầu muốn tạo một blog của mình trên nền tảng Blogger. Có thể bạn sẽ tìm thấy nhiều hướng dẫn tạo Blog đơn giản hơn nhiều nhưng video này là một điểm bắt đầu tốt nhất nếu bạn muốn mình là một blogger - người viết blog.

Quá đơn giản để bắt đầu một blog.

2 Nhận xét

 1. 116 TRUNG TÂM CỨU HỘ MÁY TÍNH & AN NINH MẠNG THẾ GIỚI // Monday, September 15, 2008 at 1:10:00 PM PDT  

  Sau hơn 2 năm kể từ ngày 116 hoạt động http://116mt.co.cc, 116 quyết
  định sẽ trao đổi liên kết với các blog và website khác với một số điều
  kiện như sau:
  - Đầu tiên blog phải có nội dung bằng tiếng Việt (> 50%)
  - Blog phải có nội dung lành mạnh, ít nhất là không mang tính chất đồi trụy.
  - Blog có bài đăng cập nhật, ít nhất có một bài đăng mới trong một tháng.
  Nếu blog của bạn tập hợp được những yếu tố như trên và muốn trao đổi
  liên kết với 116 thì hãy liên hệ với Chúng Tôi qua địa chỉ
  Email :116bdh@gmail.com
  Trước tiên bạn hãy đặt logo và liên kết của chúng tôi lên web hay blog
  của bạn đi rồi báo cáo cho chúng tôi logo và link của bạn sẽ được đặt
  lên ngay sau 12h

  logo và link của chúng tôi http://116mt.co.cc Bạn Hãy Copy Và Đưa Lên
  Web Của Bạn

 2. Chuyen 360 sang 360Plus // Tuesday, December 2, 2008 at 7:08:00 AM PST  

  Hay quá, rất chi tiết cụ thể

Post a Comment

Chào bạn, cảm ơn bạn đã để lại nhất xét trên blog của mình. Hãy để lại tên bạn và liên kết để mình có thể làm quen với bạn.